Algemene informatie

Wanneer zich een storing voordoet of als er onderhoud wordt uitgevoerd op het Bundeling platform wordt dit hier getoond. Op deze pagina worden continu statusupdates omtrent storingen geplaatst. Je kan hierbij denken aan een storing op platform-niveau, maar het kan bijvoorbeeld ook een melding zijn van een belangrijke systeem-update, waardoor er vertraging op onze dienstverlening kan optreden.

Wanneer je problemen ervaart, adviseren wij om eerst op deze pagina te kijken of er zich storingen voordoen alvorens je contact met jouw community manager of Bundeling support opneemt.

Related Articles